Bez kategorii

You Are Here: Home / Archives / Category / Bez kategorii

jaki rodzaj paneli fotowoltaicznych wybrać

Categories:

Panele monokrystaliczne czy polikrystaliczne?

Jaki typ modułu wybrać.

Planujesz inwestycję w fotowoltaikę? W takim razie czas się zastanowić jaki moduł wybrać. Panele monokrystaliczne czy polikrystaliczne? W tym artykule przedstawimy najważniejsze różnice pomiędzy głównymi typami ogniw PV.

Ogniwa monokrystaliczne

Ogniwa monokrystaliczne jak sama nazwa wskazuje zbudowane są z monolitycznego kryształu krzemu, o kształcie walca i średnicy ok. 30cm, pociętego na płytki o grubości 2-3mm. Kryształ ten uprzednio hoduje się pod ścisłą kontrolą, powolnie wyciągając z roztopionego krzemu krystaliczny zarodek. Jako, że mają one pierwotnie kształt kolisty, aby wyeliminować znaczne straty materiału nie wycina się z nich kwadratów a ośmiokąty – stąd pochodzi ich charakterystyczny kształt. Sprawność ogniw monokrystalicznych wynosi średnio ok. 14-17%.

 

Rys. 1 Ogniwo i panele monokrystaliczne

mono3

Ogniwa polikrystaliczne

Ogniwa polikrystaliczne zbudowane są z wykrystalizowanego krzemu. Jako, że najlepszym kształtem dla ogniw jest kwadrat, pozwalający na szczelne pokrycie panelu materiałem półprzewodnikowym, ogniwa polikrystaliczne krystalizują w prostopadłościennej kadzi po czym również tnie się je na cienkie płytki. Krystaliczna budowa uwidacznia się poprzez niejednolitą powierzchnię płytki, i wraz z kwadratowy kształtem, stanowi charakterystyczną cechę tego typu ogniwa. Ogniwa polikrystaliczne osiągają sprawności rzędu 12-14%.

Rys. 2 Ogniwo i panel polikrystaliczny.

polikryształ1

Podstawowe różnice

Jednorodność kryształu ogniw monokrystalicznych i ich uporządkowana struktura wewnętrzna pozwalają na osiąganie wyższych sprawności niż mniejszej czystości ogniwa polikrystaliczne. Ośmiokątny kształt płytek monokrystalicznych determinuje natomiast większe przerwy między ognikami  w obrębie baterii niż w przypadku kwadratowych elementów polikrystalicznych – co odbija się na sprawności całego panelu i zmniejsza różnicę wynikającą z wyższej sprawności pojedynczych ogniw. Nieco wyższą moc z jednostki powierzchni możemy uzyskać z paneli monokrystalicznych, przez co panele polikrystaliczne tej samej mocy zajmują zazwyczaj większą powierzchnię. Różnicę w sprawności można również zauważyć przy różnych warunkach atmosferycznych – panele monokrystaliczne lepiej radzą sobie w dni słoneczne, podczas gdy polikrystaliczne mogą osiągać wyższą efektywność w warunkach zachmurzenia. Wysokie nakłady produkcyjne technologii monokrystalicznej przyczyniają się do dużo wyższych cen tego typu paneli w stosunku do paneli polikrystalicznych, co bezpośrednio przekłada się na ok. 80% udział tych drugich w rynku technologii fotowoltaicznych.

Podsumowanie

Wpływ na wybór typu panelu fotowoltaicznego może mieć przede wszystkim kwestia jaką powierzchnią pod montaż modułów dysponujemy – przy ograniczonych powierzchniach warto zastanowić się nad modułami monokrystalicznymi, oraz koszty jakie chcemy ponieść – panele monokrystaliczne wymagają dużo większych nakładów inwestycyjnych przy porównywalnych mocach. Wybór modułu polikrystalicznego dla budynków mieszkalnych jest zazwyczaj najbardziej optymalny.

UBEZPIECZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Categories:

Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

DO KOGO JEST SKIEROWANA OFERTA?

Oferta jest skierowana do właścicieli i operatorów elektrowni fotowoltaicznych.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?

Zakres ubezpieczenia sformułowany wg standardu „od wszystkich ryzyk” i obejmuje:
  • uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, kradzież, dewastację, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także
  • szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie,
  • szkody powstałe z innych, wyraźnie niewyłączonych przyczyn.
W odniesieniu do ubezpieczenia od utraty przychodów z produkcji energii elektrycznej zakres jest analogiczny jak dla szkód w urządzeniach, tzn ochrona obejmuje przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.

W JAKI SPOSÓB USTALANA JEST SUMA UBEZPIECZENIA?

Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń określa Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększona o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty (w tym celne, jeżeli mają one zastosowanie).
Sumę ubezpieczenia dla utraty przychodu liczy się przez pomnożenie wskaźnika mocy i wskaźnika ceny skupu energii, przy czym Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność w ustalonym okresie odszkodowawczym.

DLACZEGO WARTO UBEZPIECZYĆ SIĘ W GOTHAER TU S.A.?

Ponieważ ubezpieczenie dedykowane elektrowniom fotowoltaicznym jest nowatorskie w Polsce i posiada cechy, odróżniające ten produkt ubezpieczeniowy od stosowanych standardowo na rynku innych rodzajów ubezpieczeń dla szeroko rozumianego przemysłu, ale nie uwzględniających specyfiki pracy elektrowni fotowoltaicznych takie, jak:
  • limity dodatkowe na pokrycie kosztów charakterystycznych dla eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych, jak koszty robót pomocniczych (robót ziemnych, robót murarskich, wykonania połączeń wpustowych i rusztowań, jak również koszty robót dekarskich, w tym robót naprawczych dachów i fasad), koszty odkażania i utylizacji gleby, a także standardowo włączone koszty: uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przeniesienia i zabezpieczenia uratowanego mienia po szkodzie, frachtu lotniczego,
  • koszty odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności,
  • szkody wynikłe z kradzieży są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności.

NA JAKI OKRES MOŻNA ZAWRZEĆ UMOWĘ UBEZPIECZENIA?

Umowę ubezpieczenia jeżeli nie umówiono się inaczej, zawiera się na okres 12 miesięcy.
  • Zadzwoń na  infolinię 22 469 69 69

WARUNKI UBEZPIECZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

ANEKS DO UMOWY