Cze 16, 2014

You Are Here: Home / 16 Cze 2014

Dotacja dla przydomowej elektrowni słonecznej do 40 KW

Categories: Tags:

Solar-Power-for-a-Single-Family-Home

 

Założenia nowego programu NFOŚiGW na dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych – „Prosument”:

  • Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w pierwszym roku lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych, po okresie roku lub wyczerpaniu puli – dofinansowanie do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej – warto już dziś podpisać wstępną umowę i przygotować projekt instalacji, który jest niezbędny na etapie składania wniosku – pozwoli to na szybkie skompletowanie dokumentów niezbędnych do aplikacji.

   

   • Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres do 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych) – preferencyjne oprocentowanie oraz kredyt na 100% kosztów pozwala na realizację zadania bez konieczności angażowania kapitału własnego.

    

    • Koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci to maksymalnie 8 000 zł za każdy kWp zainstalowany dla instalacji do 10 kWp oraz 6000 zł dla instalacji powyżej 10 kWp

     

    Program Prosument jest już dostępny w następujących województwach – nie czekaj, aż skończą się środki:

     

    • Zachodniopomorskie
    • Warmińsko-mazurskie
    • Opolskie
    • W całej Polsce – JUZ DOSTĘPNY PRZEZ BANKI OCHRONY ŚRODOWISKA (BOŚ Bank)

     

    Realizacja krok po kroku:

     

    1. Wstępna konsultacja telefoniczna/email

      – określenie lokalizacji inwestycji, zapotrzebowania na energię elektryczną – na tej podstawie określamy wstępnie moc i orientacyjną cenę instalacji.

     2. Podpisanie umowy

       – realizacja uwarunkowana jest od uzyskania finansowania/dofinansowania.

      3. Przygotowujemy kompleksowy projekt instalacji

        – niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

       4. Przygotowujemy pozostałą dokumentację

         niezbędną do aplikacji o finansowanie z programu Prosument.

        5. Właściwy montaż instalacji na obiekcie

         i przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucjyjnej.

        read more →

        Dotacje dla Firm i gospodarstw

        Categories: Tags:

        IMG_2473

        STRONA W BUDOWIE

        UBEZPIECZENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

        Categories:

        Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

        DO KOGO JEST SKIEROWANA OFERTA?

        Oferta jest skierowana do właścicieli i operatorów elektrowni fotowoltaicznych.

        CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

        Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia fotowoltaiczna, stanowiąca zespół paneli wraz konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

        JAKI JEST ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?

        Zakres ubezpieczenia sformułowany wg standardu „od wszystkich ryzyk” i obejmuje:
        • uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, kradzież, dewastację, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności a także
        • szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie,
        • szkody powstałe z innych, wyraźnie niewyłączonych przyczyn.
        W odniesieniu do ubezpieczenia od utraty przychodów z produkcji energii elektrycznej zakres jest analogiczny jak dla szkód w urządzeniach, tzn ochrona obejmuje przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.

        W JAKI SPOSÓB USTALANA JEST SUMA UBEZPIECZENIA?

        Wysokość sumy ubezpieczenia dla maszyn i urządzeń określa Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększona o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty (w tym celne, jeżeli mają one zastosowanie).
        Sumę ubezpieczenia dla utraty przychodu liczy się przez pomnożenie wskaźnika mocy i wskaźnika ceny skupu energii, przy czym Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność w ustalonym okresie odszkodowawczym.

        DLACZEGO WARTO UBEZPIECZYĆ SIĘ W GOTHAER TU S.A.?

        Ponieważ ubezpieczenie dedykowane elektrowniom fotowoltaicznym jest nowatorskie w Polsce i posiada cechy, odróżniające ten produkt ubezpieczeniowy od stosowanych standardowo na rynku innych rodzajów ubezpieczeń dla szeroko rozumianego przemysłu, ale nie uwzględniających specyfiki pracy elektrowni fotowoltaicznych takie, jak:
        • limity dodatkowe na pokrycie kosztów charakterystycznych dla eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych, jak koszty robót pomocniczych (robót ziemnych, robót murarskich, wykonania połączeń wpustowych i rusztowań, jak również koszty robót dekarskich, w tym robót naprawczych dachów i fasad), koszty odkażania i utylizacji gleby, a także standardowo włączone koszty: uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przeniesienia i zabezpieczenia uratowanego mienia po szkodzie, frachtu lotniczego,
        • koszty odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności,
        • szkody wynikłe z kradzieży są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności.

        NA JAKI OKRES MOŻNA ZAWRZEĆ UMOWĘ UBEZPIECZENIA?

        Umowę ubezpieczenia jeżeli nie umówiono się inaczej, zawiera się na okres 12 miesięcy.
        • Zadzwoń na  infolinię 22 469 69 69

        WARUNKI UBEZPIECZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

        ANEKS DO UMOWY

        Post Format: Gallery

        Categories: Tags:

        Post Format: Image

        Categories: Tags:

        logo-nfosigw

         

        STRONA W BUDOWIE

        Post Format: Audio

        Categories: Tags:

        Link:

        St. Louis Blues

        Audio shortcode:

        Post Format: Video

        Categories: Tags:

        Video technology was first developed for cathode ray tube (CRT) television systems, but several new technologies for video display devices have since been invented. Charles Ginsburg led an Ampex research team developing one of the first practical video tape recorder (VTR). In 1951 the first video tape recorder captured live images from television cameras by converting the camera’s electrical impulses and saving the information onto magnetic video tape. read more →

        Post Format: Link

        Categories: Tags:

        Tim Berners-Lee saw the possibility of using hyperlinks to link any information to any other information over the Internet. Hyperlinks were therefore integral to the creation of the World Wide Web. Web pages are written in the hypertext mark-up system HTML.

        Links are specified in HTML using the (anchor) elements. To see the HTML used to create a page, most browsers offer a „view page source” option. The HTML code consists of tags; the hyperlink tag starts with „”, marking the start of the link. The text between the hyperlink tag and its corresponding „closing” tag ( „”) is called the anchor text.

        Webgraph is a graph, formed from web pages as vertices and hyperlinks, as directed edges.

        http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink

        Post Format: Quote

        Categories: Tags:

        Only one thing is impossible for God: To find any sense in any copyright law on the planet.
        Mark Twain